pl18090056-durable_rubber_injection_machine_rubber_moulding_machine_mirror_frame_making_equipment

Thiết bị tạo khuôn

Liên hệ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Kiểm tra chất lượng. Thông báo tình trạng hàng hóa.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Xác nhận sau khi thanh toán. Đóng gói, chuyển hàng.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Cước phí / Phương thức vận chuyển được thỏa thuận khi mua bán.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Việc đổi - trả hàng theo thỏa thuận trước khi mua bán.

Mô tả chi tiết

Thiết bị tạo khuôn

 

 

 

 

 

 

Những thông tin thêm về sản phẩm

Liên hệ 1