pl20988321-100_ton_vacuum_compression_molding_machine_for_residential_magic_saksak_reusable_silicone_gloves

Thiết bị lưu hoá cao su

Danh mục:

Liên hệ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Kiểm tra chất lượng. Thông báo tình trạng hàng hóa.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Xác nhận sau khi thanh toán. Đóng gói, chuyển hàng.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Cước phí / Phương thức vận chuyển được thỏa thuận khi mua bán.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Việc đổi - trả hàng theo thỏa thuận trước khi mua bán.

Mô tả chi tiết

Thiết bị lưu hoá cao su